Paus Benedictus XVI treedt af - Frénk van der Linden en Roderick Vonhögen - 11-2

maandag 11 februari 2013
Hele uitzending afspelen

Paus Benedictus XVI treedt op 28 februari om 20.00 uur terug uit zijn
functie. Dit grote nieuws heeft hij vandaag zelf bekendgemaakt in het
Latijn tijdens de heiligverklaring van de martelaren van Otranto. 'Nadat
ik herhaaldelijk voor God bij mezelf te rade ben gegaan, ben ik tot de
stellige overtuiging gekomen dat mijn krachten niet langer toereikend
zijn om adequaat het Petrusambt te vervullen.' Benedictus zegt geheel
vrijwillig zijn functie neer te leggen. Frénk van der Linden &
Roderick Vonhögen zitten bij ons aan tafel.